Dzwoneczkowa.pl: Rekomenduje czyli Konkurs Twój Maluszek i HiPP

poniedziałek, 19 stycznia 2015

Rekomenduje czyli Konkurs Twój Maluszek i HiPP

Dzisiejszy wpis pod hasłem konkursu i małego chwalenia. 
Jak wiecie nie przepadam, za słoikami czy gotowym jedzeniem dla dzieci. Moje dzieci też nie przepadają z nimi. 

Znajoma podesłała mi informacje o akcji HiPP, zgłosiłam się i byłam pewna że nic z tego. 
W skrzynce znalazłam jednak wiadomość, że z córką sprawdzimy produkty HiPP.

A to co znalazłyśmy w paczce możecie obejrzeć niżej.


Istne szaleństwo. Co przypadło małej smakoszce do gustu?
Wesołe owoce! są naszym hitem, do tej pory wolała owoce w kawałku,  po pierwszej próbie tych wesołych, są stałą przekąską.
Co jeszcze? O tym przy wynikach a teraz mam dla Was konkurs. 
Poniżej grafika, którą znajdziecie na fanpagu  i to pod nią na fb  zamieszczacie zdjęcia Waszych pociesz z produktami Hipp a może i Twój szkrab dostanie paczkę specjalnie dla niego. 


Regulamin:

„Twój Maluszek i HiPP – żywienie w harmonii z naturą”

1. Organizatorem Konkursu jest Roksana Prusaczyk autorka bloga http://dzwoneczkowy-raj-mamy.blogspot.com/ , dzwoneczkowy.raj.mamy@onet.pl ), zwana dalej „Organizatorem”.
2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest HiPP Polska sp. z o.o. w Warszawie, ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056644, kapitał zakładowy 850.000 PLN, NIP 526-00-33-068, zwana dalej „Fundatorem Nagród”.
3. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem bloga oraz profilu na Facebooku.
4. Konkurs odbywa się w dniach od 19 do 26 stycznia 2015 r. do godziny 23:59.
5. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest zaakceptować niniejszy Regulamin wysyłając wiadomość e-mail o treści „Akceptuję Regulamin Konkursu” na adres  dzwoneczkowy.raj.mamy@onet.pl a także posiadać konto na Facebooku.
6. Zadaniem Uczestników Konkursu jest opublikowanie w czasie trwania Konkursu zdjęcia dziecka z produktem spożywczym marki HiPP (dalej: Praca Konkursowa) na profilu na Facebooku należącym do Organizatora.
7. Uczestnik Konkursu może opublikować dowolną ilość zdjęć.
8. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik oświadcza, iż:
1) praca Konkursowa pozbawiona jest jakichkolwiek wad i obciążeń prawnych,
2) posiada pełnię praw autorskich do Pracy Konkursowej,
3) wyraża zgodę na publikację i rozpowszechnianie jego wizerunku oraz wizerunku dziecka na stronach internetowych związanych z Konkursem, jego Organizatorem, oraz Organizatorem akcji promocyjnej „Rekomenduję HiPP”,
4) uzyskał zgodę na publikację wizerunku wszystkich osób znajdujących się na fotografiach na stronach internetowych związanych z Konkursem, jego Organizatorem, oraz Organizatorem akcji promocyjnej „Rekomenduję HiPP”.
9. Z chwilą przesłania Pracy Konkursowej Uczestnik udziela na rzecz Organizatora oraz Organizatora akcji promocyjnej „Rekomenduję HiPP” licencji na korzystanie z pracy na terytorium całego świata, bez ograniczeń czasowych. Licencja, o której mowa w zdaniu poprzednim obejmuje przede wszystkim prawo do:
1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia wykonanej Pracy Konkursowej w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez wprowadzenie do pamięci komputera, a także poprzez jej wprowadzanie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie,
2) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w wykonanej Pracy Konkursowej,
3) utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy całości lub części Pracy Konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
4) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy całości lub części Pracy Konkursowej,
5) rozpowszechniania Pracy Konkursowej w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie całości lub części Pracy Konkursowej, a także publiczne udostępnianie całości lub części Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
10. Organizator będzie czuwać nad prawidłowością przebiegu Konkursu a także będzie oceniać Prace Konkursowe i wyłaniać Zwycięzców Konkursu.
11. Zwycięzcą nagrody w Konkursie zostanie jeden Uczestnik, którego Praca Konkursowa zdobyła największe uznanie Organizatora.
12. O wynikach Konkursu Organizator zawiadamia Zwycięzcę za pośrednictwem profilu facebookowego (podając na profilu imię i pierwszą literę nazwiska lub nick) w terminie 3 dni roboczych od dnia przyznania nagrody.
13. W celu przekazania nagrody Zwycięzca Konkursu powinien przesłać swoje aktualne dane adresowe na adres  dzwoneczkowy.raj.mamy@onet.pl w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników na profilu facebookowym Organizatora.
14. W przypadku zaniechania wykonania powyższych czynności przez nagrodzonego Uczestnika nagroda pozostaje własnością Fundatora Nagród.
15. Zwycięzca zostanie podany do wiadomość na blogu i profilu na Facebooku w dniu zakończenia Konkursu.


3 komentarze:

  1. Zauważyłam, że wiele z mam bierze w tym udział i WARTO! :) Bo jednak to nie mała gratka dostać taki asortyment produktów, zwłaszcza, że np. My tylko na HIPP żyjemy :)

    OdpowiedzUsuń
  2. Świetny zestawik, Alanek ale by się cieszył jakby dorwał taką pakę :-)

    OdpowiedzUsuń