Dzwoneczkowa.pl: Konkurs- mały pomocnik z Perlux

środa, 22 kwietnia 2015

Konkurs- mały pomocnik z Perlux

 Niedawno pisałam o naszym praniu:)  O Tutaj -dziś mam dla Was małą niespodziankę.

Zanim o niespodziance, odpowiedź na kilka pytań. Pytacie mnie czasem czy mój prawie 5 letni syn ma obowiązki?
No cóż ma! Wiem że wiele osób to dziwi, ale Młody ma pewne obowiązki, nie dużo ale zawsze są. Nie po to żeby wyręczyć mnie, bardziej chodzi  o uświadomienie go że pokój sam się nie sprzątnie zabawki same się nie naprawią, łóżko nie przykryje się samo, a pranie samo nie wskakuje do pralki…
Co robi syn?
Odstawia po sobie naczynia do zlewu, sprząta pokój, poprawia pościel, pomaga myć lustro w swoim pokoju. Chętnie podlewa kwiaty, przesadza ze mną roślin, pomaga nakrywać do stołu, gotować, przygotowywać babeczki… Czasem nawet Mała pomaga. Potrafi segregować swoje ubrania czyste brudne i podobnie jak ja nie lubi ich składać…
Pomaga przy przygotowywaniu prania…
Większość tego co robi, robi sam, bo chce i lubi, nie lubi sprzątania zabawek, ale to chyba nic nowego.
Mop i odkurzacz tylko z dziadkiem:) ścieranie kurzy... hmm wychodzi na to że to syn sprząta, le dobrowonie, poza pokojem.

Uwielbia mi pomagać przy praniu, pomaga dzielić je, wkładać do pralki, potem wybierać i rozwieszać, pomaga włączać pralkę(w sensie jej programowania) Nie angażuję go w dozowanie pereł do prania czy też płynu… Póki co jest to niebezpieczne,  jakby nie było jest to dziecko i nie powinno mieć  styczności z niebezpiecznymi substancjami.


Jak sobie z ty radzić już wiecie. 
Teraz mam dla Was zadanie do wykonania. Pokażcie mi jak z Waszymi pociechami wykonujecie domowe prządki z Produktami Sidolux i Perlux(ze zwróceniem dużej uwagi na bezpieczęństwo przy perłach do prania,) 

Szczegóły znajdziecie na plakacie i w regulaminie który znajdziecie niżej.
Nagrody, które są na zdjęciu  trafią do 3 osób...ZASADY KONKURSU DLA CZYTELNIKÓW:
„Mały odkrywca i jego pomoc domowa”

1.    Organizatorem Konkursu jest Roksana Prusaczyk, http://dzwoneczkowy-raj-mamy.blogspot.com/ zwana dalej „Organizatorem”.
2.    Fundatorem Nagród w Konkursie jest
 LAKMA STREFA Sp. z o.o.
          Gajowa 7
            43-254 Warszowice
         tel. +48 32 434 92 31

LAKMA STREFA Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym W Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000077370, NIP 633-19-50-891, REGON 273643396, Wysokość kapitału zakładowego 5.007.100 zł, zwana dalej „Fundatorem Nagród”.
3. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem bloga oraz profilu na Facebooku.
4. Konkurs odbywa się w dniach od 22 kwietnia  do 12 maja 2015 r. do godziny 23:59.
5. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest zaakceptować niniejszy Regulamin wysyłając wiadomość e-mail o treści „Akceptuję Regulamin Konkursu” na adres  dzwoneczkowy.raj.mamy@onet.pl a także posiadać konto na Facebooku.
6. Zadaniem Uczestników Konkursu jest opublikowanie w czasie trwania Konkursu zdjęcia z produktem marki Sidolux lub Perlux (dalej: Praca Konkursowa) w komentarzu na blogu pod wpisem konkursowym. 
7. Uczestnik Konkursu może opublikować dowolną ilość zdjęć.
8. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik oświadcza, iż:
1) praca Konkursowa pozbawiona jest jakichkolwiek wad i obciążeń prawnych,
2) posiada pełnię praw autorskich do Pracy Konkursowej,
3) wyraża zgodę na publikację i rozpowszechnianie jego wizerunku oraz wizerunku dziecka na stronach internetowych związanych z Konkursem, jego Organizatorem, oraz Organizatorem akcji promocyjnej
4) uzyskał zgodę na publikację wizerunku wszystkich osób znajdujących się na fotografiach na stronach internetowych związanych z Konkursem, jego Organizatorem, oraz Organizatorem akcji promocyjnej.
9. Z chwilą przesłania Pracy Konkursowej Uczestnik udziela na rzecz Organizatora oraz Organizatora akcji promocyjnej licencji na korzystanie z pracy na terytorium całego świata, bez ograniczeń czasowych. Licencja, o której mowa w zdaniu poprzednim obejmuje przede wszystkim prawo do:
1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia wykonanej Pracy Konkursowej w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez wprowadzenie do pamięci komputera, a także poprzez jej wprowadzanie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie,
2) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w wykonanej Pracy Konkursowej,
3) utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy całości lub części Pracy Konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
4) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy całości lub części Pracy Konkursowej,
5) rozpowszechniania Pracy Konkursowej w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie całości lub części Pracy Konkursowej, a także publiczne udostępnianie całości lub części Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
10. Organizator będzie czuwać nad prawidłowością przebiegu Konkursu a także będzie oceniać Prace Konkursowe i wyłaniać Zwycięzców Konkursu wraz z Przedstawicielem firmy Lakma
11. Zwycięzcą nagrody w Konkursie zostanie troje  Uczestników, których  Prace Konkursowe zdobędą największe uznanie Organizatora i przedstawiciela firmy Lakma
12. O wynikach Konkursu Organizator zawiadamia Zwycięzcę za pośrednictwem profilu facebookowego (podając na profilu imię i pierwszą literę nazwiska lub nick) w terminie 3 dni roboczych od dnia przyznania nagrody. Wyniki pojawią się również na blogu, na którym ogłoszony został konkurs.
13. W celu przekazania nagrody Zwycięzca Konkursu powinien przesłać swoje aktualne dane adresowe na adres dzwoneczkowy.raj.mamy@onet.pl… w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników na profilu facebookowym Organizatora.
14. W przypadku zaniechania wykonania powyższych czynności przez nagrodzonego Uczestnika nagroda pozostaje własnością Fundatora Nagród.
15. Zwycięzca zostanie podany do wiadomość na blogu i profilu na Facebooku w dniu zakończenia Konkursu.

16. W przypadku zdjęć z Perlux proszę o zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo, dzieci poniżej 10 lat          ich zdjęcia powinny być z opakowaniem a nie z kapsułkai piorącymi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz